Ammattialakohtaiset valtakunnalliset verkostot

Ammattialatoiminta

 

JHL on monien alojen ammattilaisten liitto. Liiton jäsenet työskentelevät sadoissa eri ammateissa sekä julkisilla että yksityisillä hyvinvointialoilla.

Kunkin ammattialan ja ammattiryhmän edunvalvonnalliset tarpeet vaihtelevat alan koulutus- ja pätevyysvaatimusten, tehtävien, työskentelyolosuhteiden ja työnantajan mukaan.

JHL tarjoaa jäsenilleen eväitä oman ammatti-identiteetin rakentamiseen ja vahvistamiseen sekä ammattitaidon ja pätevyyden ylläpitämiseen. Myös koko työyhteisön ammatillisen työotteen vaaliminen ja kehittäminen sekä jäsenistön aktivoiminen ovat osa liiton ammatillista edunvalvontaa.

 

Ammatilliset verkostot

 

Ammatilliset verkostot kokoavat alansa osaajat ammatillisen edunvalvonnan kehittämistyöhön. Verkostot lisäävät tiedonkulkua ja tukevat kokemusten vaihtamista ammattialojen erityiskysymyksissä. Niiden tarkoituksena on ammattialan tarpeista lähtevän asian, idean tai epäkohdan työstäminen ja ratkaisuvaihtoehtojen hakeminen.

Ammatillinen verkosto voi olla

 • yhdistyksen verkosto (ammattialajaosto)
 • seutukunnallinen verkosto
 • aluetoimiston alueen kattava verkosto
 • alueryppään verkosto (useamman aluetoimiston alue)
 • valtakunnallinen verkosto.

Kenelle tarkoitettu

Verkostot on tarkoitettu kaikille ammatillisista asioista kiinnostuneille JHL:n jäsenille. Verkoston jäsenyys ei edellytä luottamustehtävää yhdistyksessä.

Verkostojen tavoitteena on ulottua jäsenten työpaikoille asti. Käytännössä yhteistyötä tehdään

 1. valtakunnallisissa ns. ydinverkostoissa ja
 2. alueellisissa verkostoissa.

Näitä täydentävät

 • sähköpostiverkostot, jotka voivat toimia myös pääasiallisena verkostona, työmuotonaan www-sivut ja www-työkalut.

Verkostoissa olevat jäsenet ovat linkkejä työpaikkojen, yhdistysten ammattialajaostojen tai vastaavien ja liiton välillä.

Jos Sinulla on kysymyksiä ammattialaverkostojen toiminnasta, laita viesti sähköpostiin verkostot@jhl.fi.

 

Valtakunnalliset ammattialaverkostot

 

Jäsenet on nimetty eri aluetoimistojen alueilta. Verkosto löytyy seuraavilta aloilta

 • kehitysvamma-ala   
 • kirjasto- ja tietopalveluala
 • koulunkäynninohjauksen verkosto
 • puhtauspalveluala   
 • ravitsemispalveluala
 • terveydenhuoltoala
 • välinehuolto
 • vanhushuolto
 • varhaiskasvatus
 • toimisto-, hallinto- ja IT-ala

Valtakunnallisista verkostoista, niiden toiminnasta ja kokoonpanoista on tietoa  Omat JHL-sivut -jäsensivuilla, kunkin ammattialan omilla sivuilla.  Sivuille pääseminen edellyttää kirjautumista liiton sivuille omilla tunnuksilla.

JHL 212:n jäsenistä kehitysvamma-alan verkostossa toimii Marja-Leena Ylitalo, marja-leena.ylitalo@siunsote.fi , toimisto-, hallinto- ja IT-alan verkostossa Tarja Kareinen, s-posti: tarja.kareinen@siunsote.fi