Nuorisotoiminta

Yhdistys tarjoaa nuorille jäsenilleen (alle 35-vuotiaille) toimintaa Itä-Suomen nuoret -jaoston kautta.

JHL:n Itä-Suomen nuorien www-sivut löytyvät tästä linkistä http://www.jhl.fi/portal/fi/aluetoimistot/ita-suomi/ita-suomen_nuorisotoiminta/ .